Tłumaczenia przysięgłe: 1125 znaków na stronie. 30zł /str.

Poświadczenie tłumaczenia na dokumentach dwujęzycznych: 20 zł/str.

Tłumaczenie ustne przysięgłe: 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy tłumacza

Tłumaczenia zwykłe: 1600 znaków na stronie 30 zł /str.

Przy tłumaczeniach zwykłych, niespecjalistycznych- możliwość negocjacji cen!!!