Lincoln Center
Ul. P. Bartoszcze 22

Osiedle Lotnicze

88-100 Inowroclaw

Tel. 0 605 25 25 52

e-mail: agak772@wp.pl